Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Truyền thông là gì? Các giải pháp truyền thông hiệu quả

Truyền Thông Là Gì? Với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin cũng như ngày càng có nhiều phương tiện truyền tải thông tin của mọi người, truyền thông được coi là một bước quan trọng nhất để thể hiện sự tương tác giữa con người với nhau.

Truyền thông (communication) là quá trình chia sẻ, truyền tải dữ liệu thông tin. Truyền thông là một dạng tương tác giữa người với người trong đó ít nhất có hai tác nhân tham gia vào quá trình, cùng chia sẻ các thông tin, qui tắc và tín hiệu chung.

Ở dạng đơn giản, thông tin được truyền từ người gửi tới người nhận. Ở dạng phức tạp hơn, các thông tin trao đổi liên kết người gửi và người nhận. Phát triển truyền thông là phát triển các quá trình tạo khả năng để một người hiểu những giừ người khác nói (ra hiệu, hay viết), nắm bắt ý nghĩa của các thanh âm và biểu tượng, và học được cú pháp của ngôn ngữ.

Một Quá Trình Truyền Thông Hoàn Thiện Cần Yếu Tố Nào

Nội Dung: Bao gồm nguồn và thông điệp truyền tải, bao gồm các dữ liệu thông tin được trao đổi từ nguồn đến người nhận

Hình Thức: Truyền thông có thể được thông qua rất nhiều hình thức, trực tiếp hay gián tiếp.

Mục Tiêu: Khi xác định làm truyền thông, bạn phải nắm rõ đối tượng mà bạn muốn truyền tải dữ liệu đến, tránh trường hợp đưa ra thông tin sai lệch và không chính xác với những gì người khác tìm kiếm ở bạn. Mục tiêu có thể là cá nhân khác hay tổ chức khác, thậm chí là chính người/tổ chức gửi đi thông tin.

Phương Tiện Truyển Thông Nào Là Hiệu Quả

Hiện nay có rất nhiều phương tiện truyền thông vận dụng kĩ năng của bản thân và các công cụ có sẵn nhằm truyền tải thông tin.

Internet đứng đầu trong các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt truyền thông mạng xã hội (Social Media) như: Facebook, Twitter, Yahoo,…. Theo thống kê khoảng 45,6% số người lứa tuổi từ 18-54 cho biết họ chọn Internet là phương tiện truyền thông hay nhất.

Đăng Ký Tư Vấn Dịch Vụ Tại AGS Landscape

    Chat với chúng tôi