HƯƠNG NGUYỄNGiám Đốc Điều Hành

Với 9 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lí cấp cao, Hương Nguyễn là một