AGS Landscape

 In Chương trình nghệ thuật

Liveshow “Vũ” sẽ được chia thành hai phần. Ở phần múa Trung Quốc, sẽ là những tác phẩm kinh điển và đã đoạt những giải thưởng lớn tại Trung Quốc được biên đạo Wu Hoan, Liu Xi dàn dựng công phu Linh Nga và hai diễn viên Trung Quốc hóa thân trong tiết mục Thập diện mai phục.

Show Diễn Linh Nga