Sự kiện

Lễ ký kết tài trợ và trao học bổng giữa Ngân hàng Bản Việt và trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Khách hàng: Ngân hàng Bản Việt

Thời gian: Tháng 08/2012

Quy mô: 500 người

Địa điểm: Nhà văn hoá đại học Kinh tế quốc dân

lễ khai trương audi đà nẵng

Tổ chức sự kiện kí kết, khởi công

Xem thêm: Đơn vị tổ chức sự kiện đường hoa nguyễn huệ 2017

Related Projects