Sự kiện

Khách hàng: Thương hiệu Heineken

Thời gian: Tháng 12/2012

Quy mô: 100 người

Địa điểm: Dragon Fly II Bar

 

Related Projects